KOTULEK, Milan. Jednoduchý textově nezávislý hlasový zámek - Softwarový systém pro verifikaci mluvčích [online]. Brno, 2015 [cit. 2020-11-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/38826. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav radioelektroniky. Vedoucí práce Miroslav Staněk.
Uložit do Citace PRO