ŠVÁBENSKÝ, Petr. Litina s vermikulárním grafitem [online]. Brno, 2011 [cit. 2021-5-9]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/3884. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologie. Vedoucí práce Jaroslav Laštovica.
Uložit do Citace PRO