ŽVAKOVÁ, Veronika. Rychlerostoucí dřeviny jako obnovitelné zdroje energie [online]. Brno, 2015 [cit. 2020-10-28]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/38841. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie a technologie ochrany životního prostředí. Vedoucí práce Josef Kotlík.
Uložit do Citace PRO