BRÁZDA, Jan. Teplovzdušné vytápění budov [online]. Brno, 2015 [cit. 2021-9-20]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/38846. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Energetický ústav. Vedoucí práce Pavel Charvát.
Uložit do Citace PRO