KOTRLA, Jan. Modifikace polyvinylalkoholu s nižším hydrolyzním stupněm pro přípravu MDF kompozitů [online]. Brno, 2015 [cit. 2021-6-25]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/38856. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie materiálů. Vedoucí práce František Šoukal.
Uložit do Citace PRO