CEJPEK, Jakub. Návrh řízeni ultralehkého motorového kluzáku SONG [online]. Brno, 2011 [cit. 2021-12-09]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/3886. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Letecký ústav. Vedoucí práce Michal Mališ.

Uložit do Citace PRO