GRUFÍKOVÁ, Jana. Vliv pH na kvantitativní stanovení aditiv v nanovláknech [online]. Brno, 2015 [cit. 2021-6-25]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/38877. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav fyzikální a spotřební chemie. Vedoucí práce Knotková,, Kateřina Knotková,, Kateřina.
Uložit do Citace PRO