ŠOLC, Radek. Segmentace cévního řečiště na snímcích sítnice s využitím statistických metod. Online, Diplomová práce, vedoucí Jan Odstrčilík. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav biomedicínského inženýrství. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/38886. [cit. 2023-10-05].

Uložit do Citace PRO