ŠOLC, Radek. Segmentace cévního řečiště na snímcích sítnice s využitím statistických metod [online]. Brno, 2015 [cit. 2021-01-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/38886. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav biomedicínského inženýrství. Vedoucí práce Jan Odstrčilík.
Uložit do Citace PRO