ŠKAROUPKA, Petr. Návrh pojistného portfolia pro společnost ÚKLIDOVÝ SERVIS ŠKAROUPKA s. r.o [online]. Brno, 2009 [cit. 2022-05-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/3889. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Dana Martinovičová.

Uložit do Citace PRO