MALÝ, Lukáš. Ovládání invalidního vozíku pomocí klasifikace EEG signálu [online]. Brno, 2015 [cit. 2020-10-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/38903. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav biomedicínského inženýrství. Vedoucí práce Luděk Žalud.
Uložit do Citace PRO