KALIANKOVÁ, Kateřina. Znakově-orientované metody DNA barcodingu [online]. Brno, 2015 [cit. 2022-12-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/38905. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav biomedicínského inženýrství. Vedoucí práce Denisa Maděránková.

Uložit do Citace PRO