DOLEŽAL, Petr. Návrh změny systému odměňování ve společnosti LIKO SÁDEK s.r.o [online]. Brno, 2009 [cit. 2021-9-28]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/3891. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financí. Vedoucí práce Dana Martinovičová.
Uložit do Citace PRO