TRÁVNÍČEK, Vojtěch. Interaktivní prostorové zobrazení EEG parametrů z itrakraniálních elektrod v obrazových datech CT/MRI [online]. Brno, 2015 [cit. 2021-01-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/38926. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav biomedicínského inženýrství. Vedoucí práce Jan Cimbálník.
Uložit do Citace PRO