GALLO, Vladimír. Analýza speklí pro segmentaci obrazů z optické koherentní tomografie [online]. Brno, 2015 [cit. 2021-6-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/38928. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav biomedicínského inženýrství. Vedoucí práce Petra Štohanzlová.
Uložit do Citace PRO