HUDEC, Jiří. Určení a vizualizace souřadného systému rohovky během implantace čočky [online]. Brno, 2015 [cit. 2022-06-29]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/38941. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav biomedicínského inženýrství. Vedoucí práce Vratislav Harabiš.

Uložit do Citace PRO