JAKUBECHOVÁ, Jana. Funkcionalizace zlatých nanočástic pro zobrazování [online]. Brno, 2015 [cit. 2021-04-17]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/38943. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav biomedicínského inženýrství. Vedoucí práce Jana Drbohlavová.
Uložit do Citace PRO