NOVOTNÝ, Vojtěch. Nové přístupy ve využití energie vodních vln [online]. Brno, 2015 [cit. 2022-12-06]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/38963. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektroenergetiky. Vedoucí práce Lukáš Radil.

Uložit do Citace PRO