LIGOCKI, Adam. Výšková stabilizace quadrotoru [online]. Brno, 2015 [cit. 2021-9-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/38977. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav automatizace a měřicí techniky. Vedoucí práce Petr Gábrlík.
Uložit do Citace PRO