GÁLA, Michal. Automatizované měření jednoduchých elektrických obvodů [online]. Brno, 2015 [cit. 2023-02-07]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/38978. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav automatizace a měřicí techniky. Vedoucí práce Marie Havlíková.

Uložit do Citace PRO