MÍVALT, Tomáš. Deformačně napěťová analýza osově symetrického tělesa, řešena analyticky a numericky [online]. Brno, 2015 [cit. 2021-5-12]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/38987. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky. Vedoucí práce Kamil Novák.
Uložit do Citace PRO