LAUŠ, Ladislav. Roštový kotel s přirozenou cirkulací na spalování směsi dřeva a hnědého uhlí [online]. Brno, 2015 [cit. 2021-12-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/38991. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Energetický ústav. Vedoucí práce Martin Lisý.

Uložit do Citace PRO