POLEDŇÁKOVÁ, Halina. Charakterizace karagenanu densitometrií [online]. Brno, 2015 [cit. 2021-6-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/39009. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav fyzikální a spotřební chemie. Vedoucí práce Andrea Hurčíková.
Uložit do Citace PRO