MIKOLÁŠOVÁ, Kristýna. Charakterizace interakcí hyaluronanu a albuminu [online]. Brno, 2015 [cit. 2021-03-02]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/39019. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav fyzikální a spotřební chemie. Vedoucí práce Martin Chytil.
Uložit do Citace PRO