BIERSKÁ, Tereza. Autorská kniha - Šamanské techniky a rituály [online]. Brno, 2015 [cit. 2021-12-09]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/39020. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. Ateliér grafického designu 1. Vedoucí práce Žaneta Kögler.

Uložit do Citace PRO