MODLITBA, Petr. Provoz distribuční sítě 110 kV s velkým zastoupením obnovitelných zdrojů [online]. Brno, 2015 [cit. 2021-9-17]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/39038. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektroenergetiky. Vedoucí práce Petr Toman.
Uložit do Citace PRO