KLATOVÁ, Kamila. Základní chemická charakteristka šťáv vybraných odrůd červené srstky [online]. Brno, 2016 [cit. 2021-12-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/39039. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie potravin a biotechnologií. Vedoucí práce Milena Vespalcová.

Uložit do Citace PRO