HAVLÍČEK, Lukáš. Vliv sociálních sítí na komunikaci a kulturu [online]. Brno, 2015 [cit. 2021-5-8]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/39042. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav jazyků. Vedoucí práce Pavel Sedláček.
Uložit do Citace PRO