GALÁSEK, Martin. Výtahy pro dopravu osob [online]. Brno, 2015 [cit. 2021-9-28]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/39059. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automobilního a dopravního inženýrství. Vedoucí práce Miroslav Škopán.
Uložit do Citace PRO