OSIČKA, Ondřej. Vliv výrobního procesu na deformaci hrdel u vzduchojemů [online]. Brno, 2015 [cit. 2022-05-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/39061. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologie. Vedoucí práce Kateřina Mouralová.

Uložit do Citace PRO