OSIČKA, Ondřej. Vliv výrobního procesu na deformaci hrdel u vzduchojemů [online]. Brno, 2015 [cit. 2020-10-29]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/39061. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologie. Vedoucí práce Kateřina Mouralová.
Uložit do Citace PRO