ROUDNÁ, Veronika. Modelování finančních zdrojů spojených s pořízením vybrané investice při respektování času [online]. Brno, 2015 [cit. 2023-02-04]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/39064. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrství. Vedoucí práce Eva Vítková.

Uložit do Citace PRO