TAUFER, Tomáš. Konstrukce stendu pro dynamické testování protéz dolních končetin [online]. Brno, 2015 [cit. 2022-05-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/39073. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav konstruování. Vedoucí práce David Paloušek.

Uložit do Citace PRO