SMEJKALOVÁ, Dagmar. Problematika pojištění vozového parku vybraného podnikatelského subjektu [online]. Brno, 2009 [cit. 2021-6-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/3908. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financí. Vedoucí práce Dana Martinovičová.
Uložit do Citace PRO