HOLUBOVÁ, Barbora. Podnikatelský plán pro hotel Panorama [online]. Brno, 2015 [cit. 2020-10-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/39114. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrství. Vedoucí práce Helena Hanušová.
Uložit do Citace PRO