ZELENKA, Michal. Analýza bimetalové spouště [online]. Brno, 2015 [cit. 2021-6-14]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/39115. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav výkonové elektrotechniky a elektroniky. Vedoucí práce Jiří Valenta.
Uložit do Citace PRO