ŠTAFFA, Jiří. Ztráty jednofázového asynchronního motoru s trvale připojeným kondenzátorem [online]. Brno, 2015 [cit. 2021-6-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/39117. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav výkonové elektrotechniky a elektroniky. Vedoucí práce Martin Mach.
Uložit do Citace PRO