JIRÁSKOVÁ, Iveta. Analýza rizik navrhování staveb s ohledem na vybrané materiálové charakteristiky [online]. Brno, 2015 [cit. 2021-11-30]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/39121. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrství. Vedoucí práce Petr Misák.

Uložit do Citace PRO