MELICHAROVÁ, Monika. Návrh na změnu systému odměňování zaměstnanců vybrané společnosti [online]. Brno, 2009 [cit. 2021-6-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/3913. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financí. Vedoucí práce Dana Martinovičová.
Uložit do Citace PRO