ZEMAN, Miroslav. Experimentální výzkum urychlovačem řízených jaderných reaktorů pro thoriovou jadernou energetiku [online]. Brno, 2015 [cit. 2021-5-12]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/39131. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektroenergetiky. Vedoucí práce Karel Katovský.
Uložit do Citace PRO