JÁNKOVÁ, Petra. Analýza systému zaměstnaneckých benefitů ve vybrané společnosti [online]. Brno, 2015 [cit. 2021-01-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/39133. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Štěpán Konečný.
Uložit do Citace PRO