HRBEK, Martin. Konfigurace a diagnostika pro inteligentní sítě [online]. Brno, 2015 [cit. 2021-9-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/39138. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav automatizace a měřicí techniky. Vedoucí práce Lešek Franek.
Uložit do Citace PRO