CVAK, Jan. Využití mikroskopu k diagnostice struktury materiálu a poruch u el. zařízení [online]. Brno, 2015 [cit. 2021-11-30]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/39147. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav výkonové elektrotechniky a elektroniky. Vedoucí práce František Veselka.

Uložit do Citace PRO