VONDRA, Jiří. Možnosti zefektivnění výroby použitím nových typů řezných nástrojů [online]. Brno, 2015 [cit. 2020-10-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/39151. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologie. Vedoucí práce Zdeněk Fiala.
Uložit do Citace PRO