MYSLÍKOVÁ, Nikola. Analýza trhu s nemovitostmi – Břeclav, Brno, Blansko, Hodonín [online]. Brno, 2015 [cit. 2021-6-15]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/39160. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrství. Vedoucí práce Stanislav Škapa.
Uložit do Citace PRO