KALINA, Michal. Řídicí systém mobilního robotu [online]. Brno, 2015 [cit. 2023-01-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/39169. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav automatizace a měřicí techniky. Vedoucí práce Ondřej Hynčica.

Uložit do Citace PRO