STEJSKAL, Martin. Měření tepelné odezvy [online]. Brno, 2015 [cit. 2023-05-30]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/39175. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav automatizace a měřicí techniky. Vedoucí práce Petr Beneš.

Uložit do Citace PRO