PRISTACHOVÁ, Lívia. Marketingový mix prodejce a servisu automobilů Alcor Motors, s.r.o [online]. Brno, 2015 [cit. 2021-9-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/39182. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Pavel Mráček.
Uložit do Citace PRO