ŠKODA, Pavel. Posouzení uživatelského rozhraní systému COMES [online]. Brno, 2015 [cit. 2020-10-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/39187. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav automatizace a měřicí techniky. Vedoucí práce Jan Pásek.
Uložit do Citace PRO