KUBÁNKOVÁ, Simona. Založení e-shopu s modními doplňky [online]. Brno, 2015 [cit. 2020-09-28]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/39203. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Vojtěch Koráb.
Uložit do Citace PRO