POPELKA, Stanislav. Výpočet tepelných ztrát budovy a návrh vhodného systému vytápění [online]. Brno, 2015 [cit. 2021-7-30]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/39204. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav jazyků. Vedoucí práce Jan Mikulka.
Uložit do Citace PRO