STRUHÁR, Slavomír. Design čelního světlometu automobilu [online]. Brno, 2015 [cit. 2022-05-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/39205. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav konstruování. Vedoucí práce Tamara Buganská.

Uložit do Citace PRO